DK Master 600

 • Opis
 • Schemat Podłączenia
 • Do pobrania
 • Serwis

DK Master 600

Regulator przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą c.o., pompą c.w.u., pompą 2 obiegu, pompą cyrkulacyjną, zaworem 3 lub 4 drogowym, w instalacjach centralnego ogrzewania. Regulator posiada  następujące funkcje:

 • utrzymywanie ustawionej temperatury kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
 • możliwość obsługi kotła z rusztem awaryjnym
 • płynna praca wentylatora i ustawiana moc
 • programowalny przedmuch kotła
 • regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączenie sterowania przy braku opału
 • sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
 • regulacja temperatury dwóch obiegów (zasilanego bezpośrednio z kotła i wyposażonego w zawór) na podstawie temperatury zewnętrznej według wybranej krzywej grzewczej
 • sterowanie zaworem 3 lub 4 drogowym
 • możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
 • sterowanie pompą ładującą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej
 • sterowanie pompą 3 obiegu pracującą jako pompa cyrkulacyjna, pompa zabezpieczająca kocioł przed zimnym powrotem lub dodatkowa pompa
 • możliwość pracy kotła oraz pompy c.w.u. wg. jednego z kilku programów tygodniowych
 • funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompy przed osadzaniem się kamienia
 • ochrona podgrzewacza c.w.u. przed rozwojem bakterii legionelli
 • układ zabezpieczenia – bezpiecznik termiczny TERMIK jako dodatkowe, mechaniczne zabezpieczenie kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
 • funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
 • sygnalizacja uszkodzenia czujników temperatury
 • regulowana jasność wyświetlacza – zwiększana na czas zmiany ustawień
 • możliwość podłączenia termostatu pokojowego

W przypadku awarii lub pojawienia się problemów wynikających z użytkowania naszych wyrobów, prosimy
o dokonanie zgłoszenia serwisowego poprzez:

Telefon
(41) 387-30-22
512-959-399

Email
serwis@metalbet.pl

UDOSTĘPNIJ

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email