Metalbet

Zbiorniki buforowe

Funkcjonalne zbiorniki buforowe wykorzystywane są do pracy z kotłami (na drewno, pellet, gaz, olej), pompami ciepła oraz w systemach, mających na celu odzysk ciepła. Jest to rozwiązanie, które oddziela wytwarzanie energii od jej odbioru, zapewniając tym samym optymalną pracę i eksploatację instalacji. Jest to rozwiązanie, które pozwala na dostosowanie ilości wytwarzanego ciepła do jego zużycia, znacząco obniżając koszty utrzymania obiektu. Dobór najbardziej optymalnego modelu dla konkretnej instalacji opiera się na właściwym zlokalizowaniu bufora w schemacie oraz wyznaczeniu jego pojemności.