Kotły – formularz zgłoszeniowy

Przedmiot reklamacji

Model kotła (wymagane)

Moc cieplna kotła (wymagane)

Numer fabryczny (wymagane)

Data zakupu (wymagane)

Miejsce zakupu (wymagane)

Opis zgłoszenia (wymagane)

Podajnik (wymagane)

Sterownik (wymagane)

Wentylator (wymagane)

Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy

Ulica (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Dokumenty

Dołącz plik (1)

Dołącz plik (2)

Dołącz plik (3)

Dołącz plik (4)