Kariera

Metalbet to niewielka, rodzinna firma, która stale się rozwija. Wiemy, że na rynkowy sukces Metalbet składa się wiele czynników, jednak najważniejszym z nich są  wyjątkowi ludzie. W małych firmach pracuje się inaczej, niż w dużych korporacjach. Bardzo mocno dbamy o jakość naszych produktów oraz świadczonych usług, a każdego klienta traktujemy indywidualnie. Gwarancja solidności oraz nawiązywanie sympatycznego kontaktu z klientami, kontrahentami i wszystkimi pracownikami jest dla nas niezwykle ważne.

 

Osoby posiadające wymagane kwalifikacje prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres biuro@metalbet.com.pl.

Uwaga! Prosimy o dołączenie do CV i listu motywacyjnego klauzuli o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

Podania bez klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.