DK System Master 500

Regulator MASTER 500  przeznaczony jest do sterowania pracą kotła z automatycznym podawaniem paliwa, pompą centralnego ogrzewania oraz pompą ciepłej wody użytkowej w instalacjach centralnego ogrzewania.

Zalety:

  •     utrzymuje ustawioną temperaturę kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
  •     możliwość obsługi kotła z rusztem awaryjnym
  •     programowalny przedmuch kotła
  •     regulowany czas wygaszania oraz automatyczne wyłączenie sterowania przy braku opału
  •     sterowanie pracą pompy obiegowej centralnego ogrzewania
  •     możliwość włączenia lub wyłączenia priorytetu ciepłej wody
  •     sterowanie pompą ładującą podgrzewacz c.w.u. w zależności od wymaganej temperatury
  •     funkcja COMFORT SYSTEM, chroniąca pompy przed osadzaniem się kamienia
  •     funkcja ochrony instalacji przed zamrożeniem i przegrzaniem kotła
  •     możliwość podłączenia termostatu pokojowego

Kliknij i pobierz instrukcję