Certyfikacja kotła w zakresie 5 klasy emisji spalin etap II

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Metalbet M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci Certyfikacja kotła w zakresie 5 klasy emisji spalin wg normy PN EN 303-5:2012 na potrzeby projektu składanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

 

22.07.2016  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO