Metalbet

Kotły na biomasę niedrzewną

Kotły zasypowe służą do spalania paliwa na ruszcie stałym, w dużej komorze spalania, mieszczącej odpowiednią ilość paliwa mającą wystarczać na okres pracy kotła od kilku do kilkunastu godzin, z cyklicznym ręcznym uzupełnianiem paliwa w komorze spalania. Ten rodzaj kotła najczęściej potocznie dzielony jest na: kotły ze spalaniem górnym i dolnym.

METALBET oferuje następujące rodzaje kotłów zasypowych: