Metalbet

Zakup katalogów poświęconych tematyce CSR

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Metalbet M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci katalogów poświęconych tematyce CSR – 5000 szt na potrzeby projektu składanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR – nabór III.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

16.09.2016  OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO